GDPR

Publicerad 2018-06-01 10:05

Hej,

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ändrades personuppgiftslagen (PUL) och ersattes av den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.
Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskrivs mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Här kan du hitta vår integritetspolicy integritetspolicy


Md guld 2016
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2016
Silversponsorer
Md brons 2016
Bronssponsorer
Md s ker logga 1
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub