Minnesanteckningar 2021-05-18

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s styrelsemöte via Teams 2021-05-18 kl.18.00 – 19.45

Närvarande: Anette Nilsson, Mattias Pettersson, Thomas Wallgren, Sven Jansson, Lena Petersén, Jennifer Nilson samt
Therese Möllevi § 2-3.

§ 1. Mötet öppnades.

§ 2. RF-SISU Småland.
Idrottskonsulent Therese Möllevi var inbjuden till dagens möte för att berätta om ett ev. samarbete gällande Idrottsskola kommande läsår. Rörelseglädje. Idrottsskola riktar sig till barn i årskurs 1. Aktiviteter i 12 veckor under hösttermingen och 12 aktiviteter under vårterminen. Möjliga aktiviteter fotboll, innebandy, badminton, triathlon, tennis, paddel, tabata med mera. Föreningens inkomst blir 15 000 kr för detta projekt.
Skolan hjälper till med att skicka ut inbjudan till aktuella barn. Mattias blir administratör i projektet.

§ 3. Triathlonbanan.
Cykelställen är på plats vid Balken, bojarna är utlagda i vattnet gällande simbanorna, löparbanorna är utmarkerade och hemsidan är klar. Stenmjöl ska läggas ut längs löparbanorna på vissa ställen.
Någon form av invigning kommer det att bli förhoppningsvis kring midsommar beroende på vad som händer med pandemin. Sven undersöker vad som är mest lämpligt att införskaffas som säkerhetsbåt, kajak eller liknande.

§ 4. Föregående protokoll från 2021-04-12 lästes upp och lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomi.
Ekonomin under kontroll enligt kassören, inköpsstoppet kvarligger.

§ 6. Träningsavgifter
Styrelsen beslutade att alla sektioner betalar halv träningsavgift för hela året 2021.

§ 7. Sektioner/Covid-19.
Föreningen följer givna regler.

§ 8 Inställda evenemang

Två av de evenemang som vi vanligtvis medverkar och håller i har blivit inställda. Dessa är Mörbylånga Blomstrar & Ler 6 juni 2021 och Mörbylånga Marknad 15 juli 2021

§ 9. Övriga frågor
Företaget Takteam
har kontaktat föreningen för att få hjälp med utdelning av reklamblad till villaägare gällande taktvätt av hus, Thomas är kontaktperson från GoIF i detta ärende.
Beslutdes att 500 st. reklamblad ska delas ut.
Anette meddelar att föreningen fått en inkomst på 4 000 kr gällande sista försäljningen av New Body.
Therese RF-SISU påminde om alla statliga medel som finns att söka till olika insatser inom föreningslivet. Styrelsen önskar att anordna en planeringshelg samt någon aktivitet för fotbollslaget flickor 08-09.

§ 10. Mötet avslutades.
Nästa möte tisdag den 14 juni kl. 19.00

LenaP
sekr.

Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub