Minnesanteckningar 2021-04-12

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s styrelsemöte på IP Skansen 2021-04-12 kl.18.00 – 20.15

Närvarande: Mattias Pettersson, Thomas Wallgren, Sven Jansson, Lena Petersén samt Annelie Nordqvist.

§ 1. Mötet öppnades.

§ 2. Föregående protokoll från 202-03-09 lästes upp och lades till handlingarna.

§ 3. Ekonomi.
Eventuellt behövs det inköpas ytterligare fotbollar storlek 4.
Inköpsstoppet kvarligger.

§ 4. Renoveringsplan Skansen.
Åkessons Bygg kommer att lämna offert på renovering av damernas omklädningsrum samt duschrummet i klubbhuset på IP Skansen.

§ 5. Triathlonbanan.
Sven redovisar projektets gång, full fart framåt.
Föreningen har inköpt cykelställ, markeringsstolpar samt skyltar till de olika banorna.
RF har meddelat att de kommer att leverera en skylt som ska sättas upp i anslutning till banan där det informeras om att RF är ekonomiskt delaktiga i projektet.
Målet är att invigning ska kunna bli den 6 juni 2021.

§ 6. Covid-19
Föreningen följer givna regler.

§ 7. Löparbanan på IP Skansen.
Styrelse beslutade att löparbanan runt fotbollsplanen ska iordningsställas.
Mattias och Sven verkställer tillsammans med Conny.

§ 8. Övriga frågor
Ansökan om sporthallstider ska ansökas hos kommunen snarast.
Styrelsen beslutade att föreningen inte har någon möjlighet att delta i firande Öland Spirar pga pandemin.
Ölands Roots kommer att genomföras 14 – 26 juli på Sandbergens festplats i Stora Frö. Lena undersöker med Fredrik Karlsson om han har möjlighet att kontakta föreningen och diskutera om eventuellt samarbete med Mörbylånga GoIF även i år.
Rosita Nilsson söker tillstånd för Marknadsfestligheter i Mörbylånga torsdagen den 15 juli.
Löparloppet Mörbylånga upp och ner kommer att genomföras den 22 juli 2021.
RF-SISU, Therese har varit i kontakt med Mattias för att undersöka om föreningen kan tänka sig att starta upp Idrottsskola höstterminen 2021. Styrelsen ställer sig positiv till idén.
Mattias bjuder in Therese till nästa styrelsemöte för vidare diskussioner.
Föreningens hemsida behöver uppdateras så den blir mer lätthanterlig och att det blir flera möjligheter till utveckling. Mattias och Sven tar det uppdraget.

Nästa möte tisdag den 11 maj kl. 18.00 Skansen.

§ 9. Mötet avslutades.

LenaP
sekr.
Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub