Minnesanteckningar 2018-05-22

Minnesanteckningar från styrelsemöte i Mörbylånga GoIF 2018-05-22. kl. 18.30 – 20.00.

Närvarande:

Katarina Westerlund, Johan Widell, Linnéa Olsson, Antina Schröder, Mattias Pettersson Lena Petersén.

Återkoppling från ledarträffen den 16 maj där Smålandsidrotten deltog, mycket uppskattat och trevligt. Många nya infallsvinklar.

Anders Nordh är intresserad av "utveckla föreningens medlemmar, ledare, barn o föräldrar". Förslag från styrelsen att ovan genomförs inom GoIF. Mattias kontaktar Smålandsidrotten för en diskussion om lämpligt tillfälle för genomförande.

Föreningen vill att det ska ordnas en helgaktivitet i samarbete med Smålandsidrotten där man planerar och diskuterar föreningens verksamhet.

Aktiviteter framöver:

Alvartrampen 26 maj, GoIF ansvarar för bemanning vid Kvarnkungen Färjestaden, Kleva samt Torget i Mörbylånga.

6 juni, Blomstrar och Ler, supporterklubben bakar o säljer våfflor på Torget, herrlaget fotboll sköter korvgrillningen (80 korvar) även den aktiviteten på Torget. Motionslopp som motionssektionen ansvarar för.

19 juni springhjälpen, föreningen har fått förfrågan om deltagande med fika i samband med denna aktivitet på Torget i Mörbylånga. Katarina får i uppdrag att skaffa mera information om vad det skulle innebära för GoIF.

Packa matkassar på ICA den 21 juni kl. 09.00 – 18.00 herr- och damlaget fotboll.

Ölands Roots 11 – 15 juli. GoIF:s engagemang blir som vanligt, parkeringen samt transporter till Sandbergen. Johan Widell ansvarig. LenaP kontaktar Ölands Djurpark och ber att få möjlighet att låna Litorinavallen och det skulle behövas. Rickard Svensson klipper i så fall planen.

Marknad torsdag 19 juli, de knallar som vill får stanna kvar till den 20 juli och delta i "mat i världsarvet". Johan Widell ordnar med två nya reklamskyltar för marknaden, en av dessa placeras vid muren, infarten till Mörbylånga. Skylt nr två funderar vi på var den ska placeras.

LenaP och Mattias kontaktar Företagarföreningen för att diskutera parkeringsmöjligheterna i samband med marknaden och "mat i världsarvet".

Mastbygge på Skansen kommer att bli i nordöstra hörnet av idrottsplatsen om alla detaljer går i lås. Föreningen kommer att få 10 tkr i intäkter årligen när masten kommit på plats.

Gymnastiksektionen tänker starta Bamsejympa till hösten i Skansenhallen. Ingen avgift kommer att tas ut av deltagarna, endast medlemsavgifter. Ledarfrågan för de olika grupperna har ordnat sig.

Badmintonsektionen behöver nya bollar till hösten.

Ett innebandylag för herrar är anmält till kommande säsong, Katarina och Mattias har varit och informerat ungdomarna om den ekonomiska biten när det gäller ett lag i seriespel och vikten av att alla hjälps åt. Enhetligt matchställ gäller. Ledarfrågan är ännu ej löst.

Spinningsektionen, där rullar det på med fortsatt högt deltagande på passen. Nyinvigning 24 maj. Problemet med den sönderslagna fönsterrutan har klarats upp med de inblandade.

Ekonomin är i balans men kassören uppmanar till återhållsamhet.

LenaP ansöker hos Trafikverket om märke för vägvisning till idrottsplatsen, Köpmangatan – Skansgatan.Lena Petersen sekreterare

Linnéa Ohlsson justerare

Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub