Minnesanteckningar 2021-09-13

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s styrelsemöte på IP Skansen 2021-09-13 kl.17.30 – 20.00.

Närvarande: Mattias Pettersson, Thomas Wallgren, Sven Jansson, Annelie Nordqvist samt Lena Petersén.

§ 1. Mötet öppnades.

§ 2. Renovering duschutrymmena klubbhuset.
Annelie rapporterar från kontakterna gällande renoveringen i klubbhuset med företaget Åkerssons Bygg.
Projektet måste vara slutfört under mars månad 2022 då aktiviteterna startar upp för kommande säsong.
Mattias och Anneli går vidare med handläggningen av projektet och ser till att ansökningar om bidrag kommer att skickas in i rätt tid. RF-SISU, Mörbylånga kommun och Sparbanksstiftelsen.

§ 3. Idrottsskola.
Mattias meddelar att idrottsskolan börjar i vecka 38 där GoIF är delaktiga. Idrottsskolan vänder sig till barn i årskurs 1 – 3. Avgiften är 250 kr per barn och termin, aktiviteten kommer att vara igång höstterminen 2021 och vårterminen 2022.
Samarbete med RF-SISU. Föreningen kommer att få bidrag till verksamheten i idrottsskolan.

§ 4. Planeringshelg.
Det beslutades att föreningen ska genomföra en planeringshelg tillsammans med ledare och övriga aktiva i GoIF förslagsvis i mitten av januari månad 2022 i samarbete med RF-SISU Småland, fredagkväll till lördag eftermiddag.
Mattias kontaktar Jennifer om förslag o idéer vad helgen ska ha för innehåll och framförallt vilken helg som kan passa bäst med tanke på att innebandyn för tjejer är i gång med seriespel vid denna tidpunkt.
Mattias kontaktar också Therese RF-SISU Småland för samarbete.

§ 4. Skördefesten.
Sven redovisade från mötet med Blomstrar o Ler den 30 augusti på Hembygdsgården.
GoIF kommer att ta ut en parkeringsavgift med 20 kr per bil och 50 kr per husbil. Denna inkomst kommer tillfalla föreningen helt o hållet.
Föreningen ämnar också sälja strumpor, Bambuska, i anslutning till parkeringen på Zokker området.

Trafiken kommer att ledas in via Skansgatan norrut (öster om f.d. Coop) mot parkeringen på Zokker området samt f.d. hästhoppningsytan. Fick precis samtal från Sandra Brunnsberg… infart till parkeringen måste gå via ICA, tillståndet gäller den vägen!

Handikapparkering blir i anslutning till gamla Lantmännen vid hamnen, kostnad 20 kr per bil.

Lena kontaktar kommunen och undersöker hur samarbetet med dem ska fungera och framförallt vem som gör vad.

Mattias o Annelie undersöker om det förhoppningsvis finns en del skyltar i förråden på IP Skansen som kan användas för hänvisning.

Det kommer att behövas ca 20 personer för vår insats med parkeringen den 29 sept. kl. 15.00 – 19.00. Lena gör en lista på de personer som anmäler sig villiga att ställa upp med en arbetsinsatts. Herrlaget i fotboll ska bistå med 6 personer, namnen lämnas senast torsdag den 23 sept. Jennifer undersöker med damerna vilka möjligheter dem har att hjälpa till.

Reflexvästar och flaggor finns på IP Skansen, Lena kollar upp.

§ 5. Föreningskläder.
Styrelsen beslutade att ungdomsledarna i fotbollen ska för en byxa och tröja gratis, föreningen vill härmed visa uppskattning för deras arbete.

§ 8. Övriga frågor
Det planerade styrelsemötet den 22 september ställs in.

LenaP

Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub