Minnesanteckningar 2020-05-06

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s digitala styrelsemöte 2020-05-06 kl. 17.30 – 18.40.

Närvarande: Anette Nilsson, ordf. Mattias Pettersson, Katarina Westerlund, Thomas Wallgren, Jennifer Nilsson, Sven Jansson och Lena Petersén.

§ 1. Föregående protokoll redovisades.

§ 2. Ekonomi, det har varit bra med intäkter sedan förra styrelsemötet trots allt. Stödpengar samt sponsring har tillsammans givit bra resultat. Flera evenemang under första halvåret i år kommer att bli inställda där föreningen vanligtvis får bra med inkomster, t.ex. Alvartrampen, Ölands Roots, Blomstrar o Ler. Thomas gör ett utkast till en handlingsplan hur föreningen ska kunna skaffa en ekonomisk buffert för framtida behov. Fortsatt inköpsstopp gäller tills vidare.

§ 3. Inköp/handling åt personer i riskgruppen pga. Coronapandemin på uppdrag från kommunen har inbringat en betydande summa pengar till föreningen. Föreningen har fått Dagens Ros i tidningen för det mycket uppskattade arbetet föreningen utför.

§ 4. Evenemang, frågetecken finns fortfarande om Marknaden, Löparloppet samt Ironman kommer att genomföras, beslut tas framöver.

§ 5. Vaktmästare, Jonny är tillbaka i arbete på halvtid efter sin sjukskrivningsperiod. Ny överenskommelse har träffats med Arbetsförmedlingen. Med tanke på föreninges ekonomi ska Mattias Thomas och Sven undersöka vad som gäller för korttidspermittering. Agim har anställning tom 15 juli 2020.

§ 6. Nästa möte blir 8 juni kl. 18.00.

§ 7. Övriga frågor. Anette skickar in föreningens önskemål om sporthallstider för kommande säsong. Anette meddelar att försäljningen via New Bodys nätbutik givit föreningen en inkomst på ca 5 tkr. Mattias informerar om att bevattningssystemet på IP Skansen fungerar helt enligt vår förhoppning. Jennifer meddelar att det förs diskussioner med en innebandytränare för herrlaget, förutsättningen är naturligtvis att det kommer att finnas underlag för ett herrlag i innebandy kommande säsong. Lena kontaktar Conny B gällande material till att fortsätta byta fasaden på klubbhusets norrsida, Jens utför snickarjobbet.

Lena Petersen sekr.

Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub