Minnesanteckningar 2020-06-08

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s digitala styrelsemöte 2020-06-08 kl. 18.00 – 19.15.

Närvarande: Anette Nilsson, ordf. Mattias Pettersson, Katarina Westerlund, Fredrik Karlsson, Thomas Wallgren, Jennifer Nilsson, Sven Jansson, Annelie Nordqvist och Lena Petersén.

§ 1. Föregående protokoll, 200520 redovisades.

§ 2. Ekonomi. Mattias redogjorde för det ekonomiska läget. Bra och snabba pengar från kommunen. Handlartjänsten som GoIF utför är mycket uppskattad. Bra med sponsorpengar har inkommit till kassan även stödpengar från olika håll har givit ett gott tillskott till kassan.

§ 3. Vaktmästarfrågan på IP Skansen. Agims anställning som vaktmästare på idrottsplatsen kommer inte att förlängas efter 15 juli 2020. Agim har fått information.

Styrelsen beslutade enhälligt att avsluta Jonnys anställning som vaktmästare på idrottsplatsen Skansen from 30 sept. 2020 pga. det ekonomiska läget. Thomas fick i uppdrag att kontakta Almega och diskutera hur föreningen går vidare i processen med uppsägning av vaktmästare Jonny, viktigt att processen görs rätt och riktigt. Mattias och Anette tar samtal och möte med Jonny för att meddela föreningens beslut.

§ 4. Fotbollsmatcher kommer tills vidare att spelas utan publik enligt riktlinjer från Svenska fotbollförbundet. Eventuell publik som kommer till Skansen måste avvisas. Fredrik försöker hitta personer som kan vara behjälpliga vid herrlagets matcher och Jennifer ansvarar för damlagets matcher. Anette diskuterar med Billy hur ungdomssektionens löser problemet med ev. publik på deras matcher. Det beslutades att föreningen ska använda appen "Min fotboll" där man kan referera och informera om matcher som spelats och även inför kommande matcher. Fredrik och Jennifer undersöker om det finns någon lämplig person som kan vara ansvarig i föreningen när det gäller appen "Min fotboll".

§ 4. Evenemang. Ironman kommer inte att genomföras år 2020, evenemanget återkommer 21 augusti 2021. Styrelsen beslutade att löparloppet Mörbylånga upp o ner ska genomföras 23 juli 2020 med på ett lite annorlunda sätt bland annat blir det inte någon publik. Blir det fler är 50 personer som anmäler sig till loppet kommer det att bli indelning i flera starter. Redan anmälda deltagare kommer att få information om ändrade förutsättningarna.

Styrelsen beslutade enhälligt att inte genomföra sommarmarknaden 2020 pga. den rådande situationen med Covid-19.

§ 5. Torget. Mörbylånga hembygdsförening och föreningen Blomstrar och Ler har för avsikt att inlämna en skrivelse till Mörbylånga kommun med klagomål för att de inte fått vara delaktiga i utformningen av Torget i Mörbylånga. Styrelsen i GoIF önskar inte vara med och underteckna den tänkta skrivelsen.

§ 6. Kläder. Sven får i uppdrag att undersöka med 3 & 1 om det finns något löparlinne och överdragskläder som föreningen kan skaffa till föreningens klädshop på hemsidan. Fredrik tar emot namn på nya ledare i föreningen som ska få en ledartröja.

§ 7. Övriga frågor. Flera Sverigelotter är beställda till föreningen, har efterfrågats. ICA-handlaren Roger önskar få hjälp av föreningen med att hålla ordning/avstånd i samband med midsommarhandlingen, torsdag den 18 juli kl. 11.00 – 18.00 samt fredag (midsommarafton) kl. 11.00 – 13.00, en person vid varje pass. Anette håller kontakten med Roger för vidare information och gör förslag till arbetsschema. Thomas återkommer vid nästa styrelsemöte och lämnar förslag till likvidsaldo och dess möjligheter.

§ 8. Nästa möte tisdag den 7 juli kl.18.00 på IP Skansen.

Lena Petersén sekr.

Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub