Minnesanteckningar 2020-03-26

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s extra insatt styrelsemöte 2020-03-26 kl. 17.30 – 18.30 pga. Coronaepidemin.

Närvarande: Anette Nilsson, ordf. Annelie Nordqvist Mattias Pettersson Katarina Westerlund Lena Petersén Sven Jansson Thomas Wallgren Jennifer Nilsson kl. 18.00 – 18.15

§ 1. Dagordningen godkänndes.

§ 2. Föregående protokoll redovisades.

§ 3. Kassören är bekymrad över ekonomiska läget i föreningen med anledning av Coronaviruset. Det kommer att bli minskade inkomster, kan i värsta fall handla om ca 250 tkr. Mattias har sökt Arbetsförmedlingen för att undersöka vilka åtgärder/möjligheter det finns för föreningen när det gäller anställningarna för våra vaktmästare. Mattias och Anette undersöker vilka förutsättningar som fackförbunden har vid ev. varsel/uppsägningar. Beslut i detta ärende kommer att tas vid nästa styrelsemöte den 8 april.

§ 4. Nästa möte blir 8 april kl. 17.00 – 18.30.

§ 5. Övriga frågor. Föreningen fick i går förfrågan om deltagande i kommunens projekt att hjälpa personer i riskgruppen gällande Coronaviruset med inköp och hemkörning. Projektet är ett samarbete med Ölands Sparbank. Deltagande föreningar kommer att få ekonomisk ersättning, vilken summa det kan bli är inte i dagsläget klargjort. Kan handla om 5-10 tkr per förening. Föreningen är i behov av alla inkomster framöver liten som stor varför styrelsen tackar jag till uppdraget. Kommunen kräver en kontaktperson och en mailadress till föreningen. Jennifer kommer att var ansvarig kontaktperson mot kommunen. telefon: 076-171 49 90 jennifernilsson.1@hotmail.com Lena meddelar kommunen kontaktperson samtidigt framför att föreningen endast tar ansvar för

uppdraget i Mörbylånga närområde. Mörbylånga, Risinge, Kastlösa, Bårby, Mysinge, Resmo, Gynge , Lilla Frö, Stora Frö samt Kleva.

Innebandysektionerna dam o herr planerar årsfest, Anette meddelar att herrarna kommer att vara i Klubbhuset på Skansen och damerna fester hemma hos Anette.

Thomas tar upp frågan om en långsiktig ekonomisk plan inom föreningen, det borde vara en plan för 2-3 år framåt i tiden och kapital om ca 200 – 300 tkr.

Thomas gör ett förslag till ett brev som ska sändas ut till samtliga medlemmar i föreningen där det ekonomiska läget redovisas samtidigt som man ber om ekonomisk stöttning.

Lena Petersén sekr.

Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub