Minnesanteckningar 2021-01-04

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s styrelsemöte på IP Skansen och via Teams i klubbhuset IP Skansen 2021-01-04 kl. 17.30 – 19.00.

Närvarande: Mattias Pettersson, Thomas Wallgren, Sven Jansson, Anette Nilsson, Jennifer Nilsson, Katarina Westerlund, Lena Petersén samt Annelie Nordqvist, Fredrik Karlsson deltog via Teams. Jerker Nilsson från valbredningen deltog till och med paragraf nr 3.

§ 1. Mötet öppnades.

§ 2. Föregående protokoll 201210 redovisades.

§ 3. Valberedning. Jerker informerades om vilka poster i föreningen som kräver förslag från valberedningen till föreningens årsmöte. § 4. Årsmöte. Årsmötet genomförs torsdagen den 28 januari kl. 18.00 på IP Skansen och även digitalt

§ 5. Ekonomi. Styrelsen beslutade att inköpsstopp i föreningen ska ligga kvar tills vidare.

§ 6. Förslag medlemsavgift 2022. Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att medlemsavgiften för år 2022 blir oförändrad, 650 kr/år för en familj, 350 kr/år för aktiva och 250 kr/år för stödmedlemmar.

§ 7. Projekt – Triathlonbana. Sven redovisar hur projekt ligger till i dagsläget. LUKÖ har beslutat att stötta projektet med 50 tkr Informationstavla bekostas av Mörbylånga kommun. Ansökan om bidrag från RF-SISU Småland görs gemensamt av Sven och Mattias genom Idrott Online omkring den 15 januari.

§ 8. Covid-19. Föreningen avvaktar vidare restrektioner från folkhälsomyndigheten.

§ 9 Sektioner. Inget att rapportera pga. pandemin. § 10. Listor RF-SISU Småland. Samtliga listor för lärogrupper ska redovisas till RF-SISU senast den 15 januari, vid problem kontakta Mattias för hjälp.

§ 11. Riktlinjer för uppvaktning. Styrelsen beslutade att ev. uppvaktning från föreningen får bedömmas från fall till fall.

§ 12. Övriga frågor. Styrelsen beslutade att inköpa en ny grill till IP Skansen samt att även skaffa en fast grill (cementrör) som ska placeras i anslutning till kiosken och klubbhuset, Mattias ansvarig.

Styrelsen beslutade att slå samman motionen och spinningen till en gemensam sektion med namnet Motionssektion from januari 2021. Avgifter i denna sektion blir 500 kr/termin eller 30 kr/tillfälle.

Thomas meddelade att han fortsätter samtal med Malkas om förslag till ett sponsoravtal med föreningen. Återkommer vid nästa styrelsemöte med rapport.

Kvarvarande Nyårsbingolotter samt en del Sverigelotter beslutades att föreningen behåller.

Ett hänglås har monterats på el-skåpet till belysningen på stenmjölsplanen intill Kalvhagen, då belysningen varit tänd även nattetid.

Nästa styrelsemöte blir efter årsmötet den 28 januari ca kl. 19.00 i klubbhuset.

Lena Petersén sekr.

Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub