Minnesanteckningar 2021-02-08

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s styrelsemöte på IP Skansen 2021-02-08 kl.18.00 – 19.30.

Närvarande: Mattias Pettersson, Thomas Wallgren, Sven Jansson, Anette Nilsson, Jennifer Nilsson, Lena Petersén samt Annelie Nordqvist.

§ 1. Mötet öppnades, Jennifer Nilsson utsågs till justerare.

§ 2. Föregående protokoll från 202-01-28 lästes upp.

§ 3. Ekonomi.
Under kontroll, linjeringsmaskin inkl. färg är inköpt.

§ 4. Planering investering/renoveringsplan IP Skansen.
Förslag till en investeringsplan gällande föreningen.
1. Damernas dusch inkl. omklädningsrum. Annelie tar in offerter till nästa möte.
2. Installation av fiber i klubbhuset. Sven utreder.
3. Iordningsställande av löparbanorna, stenmjöl. Sven undersöker utförande och kostnader.
4. Handikapptoalett.
5. Fönsterbyte i klubbhuset
6. Renovera läktaren.

§ 5. Projekt.
Ansökan om bidrag gällande Triathlonbanan inskickad till RF-SISU. Beslutsdatum enligt uppgift är den 19 febr.
Sven sköter pressinformation tillsammans med Mörbylånga kommun.

§ 6. Covid-19.
Avvaktar vidare information från folkhälsomyndigheterna.
Thomas undersöker möjligheterna att starta upp spinningen med två deltagare plus ledare om efterfrågan finns.

§ 7. Sektioner.
Inga rapporter.

§ 8. Sponsring.
Rikard jobbar med att hitta sponsorer till föreningen, liknande förra året. Förhoppningsvis kan det även bli nya sponsorer.

§ 9. Övriga Frågor
Möjlighet att sälja av varor från Ravelli respektive New Body ska erbjudas till ungdomssektionen.
Reklamskyltar till IP Skansen måste inköpas till kommande säsong. Skyltar som borde varit på plats redan förra sängen.
Anette o Jennifer undersöker med Robin Mellborg hur möjligheterna ser ut att lägga plåttak på lilla garaget i söder på IP Skansen, även ett kostnadsförslag.

Önskvärt är att Robin även gör en genomlysning av samtliga fönster i klubbhuset. Troligtvis är det behov av att byta åtminstone en del fönster.
Fotbollsplanen på IP Skansen behöver förmodligen dräneras inom närtid. Conny o Mattias utreder.
Anette o Mattias samordnar utskick av fakturor gällande medlemsavgiften för år 2021.

Annelie representerar föreningen vid ÖIKs årsmöte 25 febr. kl. 19.00 2021.

Onsdag den 14 april kl. 18.00 blir det styrelsemöte.

§ 10. Nästa möte
Tisdag den 9 mars kl. 18.00.

Lena Petersén sekr.

Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub