Minnesanteckningar 2021-06-14

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s styrelsemöte på IP Skansen 2021-06-14 kl.19.00 – 20.00.

Närvarande: Anette Nilsson, Mattias Pettersson, Thomas Wallgren, Sven Jansson samt Lena Petersén.

§ 1. Mötet öppnades.

§ 2. Föregående protokoll från 2020-05-18 lästes upp och lades till handlingarna.

§ 3. Ekonomin
Ekonomin är under kontroll, inköpsstopp kvar.

§ 4. Renovering duschutrymme klubbhuset.
Från Åkessons Bygg Kalmar har inkommit offert på att utföra renovering av duschutrymme i klubbhuset på IP Skansen.
Vid genomgång av handlingarna framkom det ytterligare önskemål. Annelie o Mattias pratas vid och begär komplettering från Åkessons Bygg, varefter Mattias gör ansökningar om bidrag hos RF, Sparbanksstiftelsen, Mörbylånga kommun.

§ 3. Triathlonbanan.
Sven meddelar att Kalmar RC har kontaktat honom, vill gärna komma och prova föreningens bana. Faller alla pusselbitar på plats kan dem även tänka sig att genomföra föreningens klubbmästerskap på Mörbylånga banan. Mycket positivt.

Tyvärr har det varit en hel del skadegörelse på markeringarna för löparbanorna.
Startskylten stolpe ersatts med ny 30 maj 2021.
1km-skylten skadad 5 juni, vänster vit skylt ­+skruv borta 5 juni, vänster vit skylt avbruten 5 juni, stolpe med grön och vit högerskylt avbruten 5 juni, 2km-skylt med stolpe borta 10 juni, vänster grön skylt med stolpe borta 10 juni, 6km-stolpe borta 10 juni, stolpe vid Kleva badet avbruten 12 juni, stolpe vid 8km-skylt borta 13 juni.

Ett avstämningsmöte med kommunen kommer att bli av innan midsommar.

§ 5. ICA Nära
Ica Nära önskar hjälp vid entrén torsdag innan midsommarafton. Anette undersöker med herr- och damlaget om det finns möjligheter att hjälpa till, uppdraget gäller kl. 11.00 – 18.00.

§ 7. Sektioner/Covid-19.
Positivt att Skansen får ta emot 100 personer i publik och att kiosken kan vara öppen vid matcher.

§ 8. Övriga frågor
Anette undersöker vilka möjligheter det finns att åtgärda plåttaket på östra garaget.

Idrottsskolan startar upp vecka 36. Fotboll, paddel, innebandy, tennis, badminton samt rörelsegymnastik kommer att vara på programmet under hösttermingen 2021. Varje idrott ska ha två träningstillfällen.

Sven behöver hjälp med vakter vid löparloppet Mörbylånga Upp och Ner torsdagen den 22 juli kl. 18.00.

Sven o Mattias undersöker om det är möjligt att vi har egen Webb-shop på föreningens hemsida.

Utbyte av panel på klubbstugan fortgår. En sektion kvar på klubbhuset mot norr, halva norra sidan på "ungdomsförrådet" samt entrékiosken.

§ 9. Mötet avslutades.
Nästa möte torsdag den 5 augusti kl. 18.00 på IP Skansen.

Lena P

sekr.
Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub