Minnesanteckningar 2020-09-03

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s styrelsemöte på IP Skansen, 2020-09-03 kl. 17.00 – 19.00.

Närvarande: Anette Nilsson, ordf. Mattias Pettersson, Katarina Westerlund, Fredrik Karlsson (via nätet), Thomas Wallgren, Jennifer Nilsson, Sven Jansson, Annelie Nordqvist och Lena Petersén.

§ 1. Mötet öppnades.

§ 2. Föregående protokoll 200707 redovisades.

§ 3. Ekonomi. Mattias redogjorde för det ekonomiska läget. Bra kontroll, stopp för onödiga inköp har gjort påverkan i positiv riktning.

§ 4 Vaktmästare IP Skansen. Mattias o Thomas ordnar med ett arbetsintyg till vaktmästaren som slutar sin anställning 30 sept. Annelie och Lena uppvaktar vaktmästaren vid sista arbetsdagen på IP Skansen.

§ 5. Corona-Covid19. Läget är lugnt, inga nya direktiv har kommit från högre instans. Styrelsen vill framföra stort tack till Mörbylånga kommun för den ekonomiska stöttning föreningen erhållit pga. Covid19.

§ 6. Triatholnbana. Förslag från Sven att anlägga en motionsbana för triatholn. En simbana vid Balken som ligger på plats hela säsongen, ordna cykelställ på betongplattan i närheten, sätta upp kartor och märka upp cykel- och löparbanor. Lena ordnar ett möte med kommunen där Sven presenterar idén. Möjlighet borde finnas för kommunalt deltagande i projektet. Föreningen kan mycket väl tänka sig som medfinansiär med ideell arbetskraft.

§ 7. Kaffemuggar. De 107 st. nyinköpta kaffemuggarna ska säljas, 1 st. för 60 kr, 2 st. för 100 kr. Anette o Jennifer håller i administrationen. Fredrik ordnar med en blänkare på sociala medier om möjligheterna att köpa muggar.

§ 8 Sporthall. Halltiderna är fördelade i Skansehallen, glädjande nog har alla ledare blivit tilldelade träningstider. Katarina köper in handsprit och ytsprit till hallen. Viktigt att spriten är under kontroll så att obehöriga inte kommer åt vårt lager.

§ 9. Workshop kommunen. Kommunen har inbjudit till Workshop gällande ny kommunal vision, tisdag den 15 sept kl. 18.00. Styrelsen beslutade att Billy som är ungdomssektionens ordf. bör delta.

10. Sektionerna. Spinningen är och har varit i gång sedan några veckor tillbaka. Under hösten kommer det att köras pass varje onsdag kl. 18.30 – 19.30 samt söndagar kl. 18.00 – 19.00, förutom dessa träningstillfällen blir det erbjudande om några långpass. Ledarfrågan är glädjande nog ordnad kommande säsong. Avgiften är 400 kr per termin då är det fri tillgång till samtliga spinning pass alternativ 30 kr per träningstillfälle. Gympan fortsätter som i nuläget, måndagar inne och torsdagar ute. Förslag om att slå ihop spinningen med motionen, räkenskaper/ekonomiskt, nästa bokföringsår 2021. En övergripande person som står för fotbollssektionen är nödvändigt – ta med till en punkt vid styrelsedagen i höst. Löpningen ändrat tiden till kl. 19.00 för motionslöpning. Anneli letar ledare till aktiviteten Hopp och Lek, har kontaktat föräldrar till deltagande barn.

§ 11 Övriga frågor. Säker o Trygg förening, arbetsgruppen har för avsikt att träffas för en genomgång av det befintliga dokumenter för ev. justeringar.

Fotbollsmålen på IP Skansen är illa åtgångna, påpekande från domare. Mattias undersöker kostnaden för inköp av nya mål. Thomas hör efter med Birger Lindström om han ev. kan renovera målen tillfälligt, vi kan då skjuta på investeringen av nyinköp till nästa fotbollssäsong.

Det är behov av att byta ut Linjeringsmaskinen på Skansen, får bli investering framöver när vi anser ekonomin tillåter det.

Katarina bjuder in Therese från Smålandsidrotten till nästa styrelsemöte.

Katarina undersöker med Kastlösa Stiftsgård om möjligheterna att få anordna en styrelsedag under hösten, förslagsvis en lördag, Smålandsidrotten bör kunna hjälpa till ekonomiskt.

§ 12. Nästa möte. Måndag 12 okt kl. 18.00., novembermötet blir tisdagen den 10.

Lena Petersén sekr.

Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub