Minnesanteckningar 2020-07-07

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s styrelsemöte på IP Skansen, 2020-07-07 kl. 18.00 – 20.15

Närvarande: Anette Nilsson, ordf. Mattias Pettersson, Katarina Westerlund, Fredrik Karlsson, Thomas Wallgren, Jennifer Nilsson, Sven Jansson, Annelie Nordqvist och Lena Petersén.

§ 1. Mötet öppnades.

§ 2. Föregående protokoll 200622 redovisades.

§ 3. Ekonomi. Mattias redogjorde för det ekonomiska läget. Pengar finns för tillfället men det minskar drastiskt. Saknas fortfarande en hel del medlemsavgifter och träningsavgifter. Köpstopp tills vidare.

§ 4 Strategi för framtida ekonomisk buffert. Thomas presenterade ett förslag till hur föreningen ska kunna skaffa en framtida ekonomisk buffert. Ett tre-årigt program till ett buffertkonto med månatlig eller kvartalsvis överföring från föreningens bokföring. Målet förslagsvis 225 tkr till kontot på en tre-årsperiod, vilket innebär att det måste sparas 75 tkr per år. Viktigt att sponsoringen fungerar som hittills, bör kanske skapas en grupp runt sponsoringen. Rickard behöver hjälp. Bollsponsorer är ett tips här bör vi leta fram någon som kan ta på sig det uppdraget.

§ 5. Vaktmästare IP Skansen. Alla förhandlingar gällande föreningens vaktmästare är klara och avslutade. Agim slutar 15 juli, Jonny 30 september.

§ 6. Framtida skötsel, IP Skansen. Styrelsen diskuterade framtida skötseln av anläggningen, en strategi måste göras upp. Förhoppningsvis kan vi hitta intresserade personer (pensionärer)som är villiga att hjälpa till Alla tar sig en funderare.

§ 7. Mörbylångadalen upp o ner. Loppet kommer att genomföras som planerat torsdagen den 23 juli kl. 18.00, i dagsläget är det ett 20-tal anmälda deltagare. Maximalt får det bli 50 personer som springer loppet därför blir det ingen anmälan på plats, alla deltagare måste vara föranmälda. klart med funktionärer enligt Sven.

§ 8. Sektionerna. Spinningen kör på med ett träningspass per vecka. Tabatan kör torsdagar tills vidare, många deltagare.

§ 9. Övriga frågor. 108 st. kaffekoppar med GoIF-loggan har inköpts, kommer att finnas i klubbhuset, tanken är att

kopparna även ska säljas till intresserade. Leverans i mitten av augusti. Häcken på IP Skansen kommer att klippas ner mot norra sidan då den är väldigt illa åtgången och på sina ställen helt död. Styrelsen kör bort detta på söndag då återvinningsstationen är öppen. Föregående helg blev det tumult vid herrlagets hemmamatch i fotboll mot Bäckebo på IP Skansen. Fredrik redovisade förloppet, självklart ska vi inte sätta oss i en sådan situation detta har spelartruppen blivit tillsagda.

Den 12 augusti blir det definitivt besked om Skördefesten blir av. GoIF ska sköta parkeringarna under invigningen som blir i Mörbylånga onsdagen den 23 september. Sven funderar på om de eventuellt kan anordnas något löparlopp under Skördefesten i Mörbylånga. Fredrik ordnar med att det blir ett officiellt tack till alla givarna som sponsrat föreningen ekonomiskt i samband med Covid-19. Mötet avslutades med kaffe o tårta, Lena tackar för uppvaktningen.

§ 10. Nästa möte onsdag den 5 augusti kl. 17.30 på IP Skansen.

Lena Petersén sekr.

Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub