Minnesanteckningar 2020-12-10

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s styrelsemöte på IP Skansen och via Teams och även närvaro i klubbhuset IP Skansen 2020-12-10 kl. 18.00 – 20.15.

Närvarande: Mattias Pettersson, Thomas Wallgren, Sven Jansson, Anette Nilsson och Lena Petersén. Annelie Nordqvist och Fredrik Karlsson deltog via Teams.

§ 1. Mötet öppnades.

§ 2. Föregående protokoll 201012 redovisades.

§ 3. Ekonomi. Fullständigt under kontroll enligt kassören. Inköpsstopp ligger dock kvar även fortsättningsvis. Beslut togs på att föreningen ska lösa in kvarstående belopp på lånet till gräsklipparen, Swedbank Finans med 13 654 kr. En ökning av amorteringen på det nya bevattningssystemet ökas from januari 2021 till 3 tkr/månad beslutades. Styrelsen beslutade att föreningen ska köpa in ett Simkort som ska användas för att styra bevattningen på IP Skansen via telefon och dator. Det beslutades även att inköpa en linjeringsmaskin till Våren för en kostnad på ca 12 tkr. Eventuellt kan det behövas köpa ett matchställ till fotbollssäsongen kommer igång, Fredrik och Mattias undersöker och återkommer.

§ 4. Träningsavgifter för år 2021. Styrelsen beslutade tillämpa följande träningsavgifter för år 2021. Badminton 400 kr/termin, bordtennis 400 kr/termin, Gymnastik 400 kr/termin och Spinning 400 kr/termin. Innebandy och fotboll, vuxen 1000 kr/säsong samt ungdom 600 kr/säsong.

§ 5. Årsmöte. Föreningens årsmöte kommer att genomföras digitalt med sändning från klubbstugan IP Skansen. Sven ansvarar för tekniken vid årsmötet. Fredrik ordnar med annonsering via sociala medier. Anette kontaktar valberedningen. Samtliga sektioner ska lämna verksamhetsberättelse för år 2020 till Mattias innan årsskiftet.

§ 6. Projekt. Sven informerar om läget gällande anläggande av en Triathlonbana i norra delen av Mörbylånga samhälle i samarbete med kommunen. Positivt besked från Landskapsutveckling för Kalmar och Öland (LUKÖ) att dem bidrar till projekter med 50 tkr. Beredning fortsätter förhopningsvis ska alla detaljer falla på plats vid nästa möte med kommunen som är bokat till den 11 januari. Ansökan till RF-SISU Småland ska göras omkring 15 januari därefter kommer besked i mitten på februari månad.

§ 7. Sponsring. Thomas har diskuterat ett sponsringsavtal med Malkas. Vid genomgång av förslaget uppkom frågor. Thomas fortsätter diskussionerna med Malkas och återkommer till nästa möte.

§ 8. Covid-19. Sporthallen är avbokad tom 31 dec 2020. Träningar bedrivs utomhus.

§ 9 Sektioner. Lugnt.

§ 10. Workshop Svenska Fotbollförbundet. Miljöinriktat workshop genom Svenska Fotbollförbundet genomförs torsdag den 17 dec. digitalt. Det beslutades att Lena deltar, reserv blir Annelie.

§ 11. Minnesgåva. Styrelsen beslutade att skänka 500 kr till Alzheimerfonden i samband med Jan Fredrikssons bortgång.

§ 12. Riktlinjer för uppvaktning. Detta ärende tas upp vid nästa styrelsemöte den 4 januari 2021.

§ 13. Styrelsen beslutade att ordförande och kassören får göra inköp för 5 tkr utan styrelsebeslut.

§ 14. Övriga frågor. Anette köper nya kaffebryggare till klubbhuset. Föreningens gamla hemsida har felaktiga uppgifter på vissa delar, Mattias och Fredrik rensar och ser till att det finns aktuella uppgifter på hemsidan snarast. Julklapp ska inhandlas till dem som hjälpt till på Skansen. Mattias beställer korgar från ICA till ett värde av 500 kr per st. Conny, Jens och Kalle får korgar som tack för deras insatser på IP Skansen. Föreningen har strul med My Club, Mattias oh Fredrik försöker lösa problemet med leverantören av systemet.

Nästa möte måndag 4 januari kl. 17.30 IP Skansen.

Lena Petersén sekr.

Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub