Minnesanteckningar 2020-01-02

Protokoll från Mörbylånga GoIFs styrelsemöte 2020-01-02 kl. 17.00 – 18.30

Närvarande: Katarina Westerlund, ordf. Mattias Pettersson Jennifer Nilsson Lena Petersén

§ 1. Dagordningen godkänndes.

§ 2. Lena valdes till sekreterare för mötet.

§ 3. Jennifer valdes att justera prorokollet.

§ 4. Föregående protokoll var inte tillgängligt.

§ 5. Mattias redogjorde för det ekonomiska läget. Ekonomin är hyfsat god och under kontroll. Det beslutades dock att inköpsstoppet ligger kvar tills vidare.

§ 6. Årsmötet kommer att hållas tisdag den 4 febr. kl. 18.00 i Klubbhuset på IP Skansen. Katarina och Mattias ser till att nödvändig annonsering sker.

§ 7. Avgifter för verksamhetsåret 2020 som gäller from 1 jan 2020, beslutades enligt följande:

Träningsavgift för seniorer 1000 kr per år Träningsavgift för ungdom 600 kr per år. Träningsavgift Gubba/gummor innebandy 400 kr per termin Träningsavgift badminton 400 kr per termin. Träningsavgift gymnastik 400 kr per termin. Träningsavgift Spinning 400 kr per termin eller 30 kr per tillfälle.

§ 8. Styrelsen beslutade föreslå årsmötet att justera föreningens medlemsavgifter enligt följande from 1 jan 2021. Passiv medlem 250 kr Aktiv medlem 350 kr Familjemedlemskap 650 kr

§ 9. Rapporter från de olika sektionerna meddelades och lades till handlingarna.

§ 10. Mörbylånga GoIF har uppdraget att anordna ÖM i badminton 2020. Kontakt tas med Mikael Tornemo för överenskommelse om dag. Matias håller i trådarna.

§ 11. Lördag den 11 januari kl. 12.00 – 13.00 kommer GoIF att dansa ut Julen på Torget i Mörbylånga. Dans kring granen och Tomtegodis. Inbjudna blir föreningens ungdomslag.

§ 12. Styrelsen framför föreningens tack till Röda Korset i Mörbylånga för bidraget de skänkt för inköp av en bår. Båren, en spineboard, är inköpt efter överenskommelse med ambulanspersonalen i Mörbylånga. Ambulansmännen klargjorde att en så kallad spineboard är bästa utrustningen för vår idrottsplats varför vi valde just denna. Spineboarden är nu upphängd på entreväggen till klubbhuset och dekaler från Röda Korset är påklistrade.

§ 13. Lena framförde ett innerligt och stort tack från våra vänner i Thailand för de avlagda matchställen som föreningen överlämnade till dem. Mycket uppskattat.

§ 14. Katarina påminner ungdomssektionens och dess ledare att samtliga måste snarast inkomma med registerutdrag från polismyndigheten. Det gäller också övriga involverade i föreningen som har med barn o unga att göra.

§ 15. Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 30 januari kl. 18.00 i Klubbhuset på IP Skansen. Katarina inbjuder valberedningen till detta möte.

Jennifer Nilsson justerare

Lena Petersén sekreterare för mötet

Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub