Minnesanteckningar 2020-04-08

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s styrelsemöte 2020-04-08 kl. 17.00 – 18.30

Närvarande: Anette Nilsson, ordf. Mattias Pettersson, Katarina Westerlund, Fredrik Karlsson, Thomas Wallgren Jennifer Nilsson och Lena Petersén.

§ 1. Föregående protokoll redovisades.

§ 2. Ekonomin är trots allt under kontroll styrelsen beslutar dock att stoppa alla amorteringar tills vidare som en säkerhetsåtgärd.

Träningsavgifterna kommer att faktureras under kommande vecka. Påminnelse har skickats till medlemmar som inte betalat sin avgift för år 2020.

§ 3. Idrottsplatsen Skansen kommer att iordningsställas nästa vecka, dressa planen och linjeras upp. Tisdag den 14 april kommer bevattningen att provköras av företaget som vi anlitat för uppdraget.

§ 4. Mattias, Anette och Conny kommer snarast att ha ett rehab möte med Arbetsföremedlingen och Försäkringskassan.

§ 5. Jennifer meddelar att det flyter på med matkassarna som levereras på uppdrag från kommunen. Ett 20-tal uppdrag hittills. Ok från kommunen att lägga information om GoIF i kassarna vid leverans.

§ 6. Thomas presenterade ett "tiggarbrev" som ska skickas ut till föreningens samtliga medlemmar där det förklaras hur det ser ut ekonomiskt i dessa Coronatider. Mattias o Thomas finslipar dokumentet och ser till att det skickas ut i första hand via mail.

§ 7. Nästa möte blir 7 maj kl. 17.00 – 18.30.

§ 5. Övriga frågor.

Simsällskapet har ställt frågan om GoIF har någon person som har simlärarutbildningen eller kontakt till någon med utbildningen. Simsällskapet letar simskolelärare till sommarens planerade simskola vid Balken i Mörbylånga. Alla tar sig en funderare.

Erbjudande har kommit från New Body om föreningen vill ansluta sig till deras nätshop, Anette undersöker förutsättningarna för deltagande från GoIF.

Lena Petersén sekr.

Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub