Minnesanteckningar 2020-10-12

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s styrelsemöte på IP Skansen, 2020-10-12 kl. 17.30 – 19.30

Närvarande: Annelie Nordqvist, ordf. Mattias Pettersson, Fredrik Karlsson, Thomas Wallgren, Sven Jansson, och Lena Petersén.

§ 1. Mötet öppnades.

§ 2. Föregående protokoll 200903 redovisades.

§ 3. Ekonomi. Mattias redogjorde för det ekonomiska läget, under kontroll. Inköpsstopp fortsätter tills vidare.

§ 4. Mörbylångadalen Upp och ner. Sven informerade om att föreningen sökt sanktion för motionsloppet kommande år 2021, som kommer att genomföras torsdagen den 22 juli 2021.

§ 5. Fotbollstränade herrar. Styrelsen beslutade att nuvarande tränare Joakim Christensson ska få erbjudande om att fortsätta även kommande säsong i föreningen. Skärpta krav på att samtliga fotbollsspelare måste betala sina avgifter för att få vara med i spelartruppen.

§ 6. Triatholnbana. Sven och Lena har träffat kommunen och presenterat föreningens tankar om att anlägga en triathlonbana i Mörbylånga. Sven har jobbat fram ett mycket bra underlag. Kommunen ser positivt på en triathlonbana. Fortsatt utredning.

§ 7. Inköp av fotbollsmål. Styrelsen beslutade enhälligt att inköpa två nya 11-manna fotbollsmål till IP Skansen, kostnad inkl. frakt ca 37 tkr. Inköpet kommer att göras hos Trafik & Fritid.

§ 8. Säker o Trygg förening. Arbetsgruppen har uppdaterat dokumentet och redovisat till kommunen och RF-SISU Småland, klart godkänt.

§ 9. Styrelsedag. Lördag den 24 okt blir det en styrelse dag anordnad på Allegården i Kastlösa, kl. 09.00 – 16.00. Dagen kommer att ägnas åt att diskutera fram en fotbollsorganisation i föreningen där flera personer kan dela på ansvaret, samt planering för hur anläggningen ska kunna skötas framöver. RF-SISU Småland står för samtliga kostnader för denna dag.

§ 9 Övriga frågor Föreningen har vissa problem med programmet My Club. Conny o Mattias ska inbjuda ett glatt gäng herrar som är villiga att engagera sig i IP Skansen på sin daglediga tid. Herrar innebandy har slagits samman med SSG IF inför innevarande säsong, laget kommer att spela i div. 3. Idrottskonsulent Therese Möllevi från RF-SISU Småland var på besök och informerade bland annat om aktuella utbildningar och vilka möjligheter det finns att söka bidrag av olika slag. Therese fick en del frågor med sig där vi kommer att få svar inom närtid.

§ 10. Nästa möte. Tisdag 10 nov kl. 17.00., decembermötet blir onsdag den 9:e.

Lena Petersén sekr.

Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub