Minnesanteckningar 2021-01-28

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s styrelsemöte på IP Skansen 2021-01-28 kl.18.40 – 19.10.

Närvarande: Mattias Pettersson, Thomas Wallgren, Sven Jansson, Anette Nilsson, Jennifer Nilsson, Lena Petersén samt Annelie Nordqvist.

§ 1. Mötet öppnades. Jennifer utsågs till justerare.

§ 2. Malkars.
Avtalet med Malkars har Thomas nu gjort helt klart, styrelsen har godkänt innehållet.
Avtalet i sin helhet finns på föreningens hemsida.

§ 3. Projekt – Triathlon.
Sven informerar om att alla handlingar nu är klara gällande ansökan till RF om anläggningsbidrag för anläggande av Triathlonbana i Mörbylånga.
Ansökan skickas via IdrottOnline inom de närmaste dagarna.

§ 4. Inkoppling av fiber.
Lena och Mattias fick i uppdrag att undersöka kostnaden för att koppla in fiber i klubbhuset på IP Skansen.
Kommunala bidrag finns att söka, 50 % av kostnaden max 15 000 kr. Ansökan görs digitalt via Booking Go. Kriterier som finns uppfylls av föreningen helt klart.

§ 5. Renovering av anläggningen.
Styrelsen diskuterade nödvändiga renoveringar på anläggningen.
Lena samtalar med Therese RF-SISU Småland vilka möjligheter som finns att söka bidrag.
Handikapptoalett installeras i klubbstugan. Annelie undersöker kostnaderna.
Taket läcker på redskapsboden/garaget i söder där Riksbyggen hyr. Mattias o Conny utreder kostnaderna.
Damernas omklädningsutrymme inkl. duschar är i stort behov av renovering. Annelie undersöker kostnaderna.
Resterande panelen utvändigt på norra sidan av klubbhuset som inte redan är utbytt behöver bytas. Mattias o Conny utreder.
Samtliga fönster på klubbhuset är i dåligt skick. Kunnig person måste analysera behovet.

§ 6. Nästa möte måndag den 8 febr. kl. 18.00 i klubbhuset IP Skansen.


Lena Petersén
sekr.
Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub