Minnesanteckningar 2021-03-09

Protokoll från Mörbylånga GoIF:s styrelsemöte på IP Skansen 2021-03-09 kl.17.30 – 19.40.

Närvarande: Mattias Pettersson, Thomas Wallgren, Sven Jansson, Anette Nilsson, Jennifer Nilsson, Lena Petersén samt Annelie Nordqvist via Team

§ 1. Mötet öppnades, Jennifer Nilsson utsågs till justerare.

§ 2. Bambusa, ev. sponsoravtal/ samarbetsavtal.
Charlotte Müllo från företaget Bambusa presenterade ett förslag till ev. sponsoravtal/samarbete.
Bambusa är ett Norskt företag botten som endast säljer strumpor. Enkelt sätt att sälja.
Försäljningen ger föreningen en förtjänst på 100 tkr om vi säljer 500 pkt.
Avtal på tre år, kan brytas när som helst.
50 påsar för 50 tkr, förtjänsten blir då 30 tkr (vi tjänar 60 kr per paket)
Vi är osäkra i dagsläget pga pandemin återkommer till hösten, känns inte bra att utsätta fotbollslagen för direktförsäljningen i dessa tider.

§ 3. Föregående protokoll från 202-02-08 lästes upp.

§ 4. Ekonomi.
Under kontroll.

§ 5. Triathlonbanan.
Sven rapporterade från projektet, närmast i tiden är ett pressmeddelande tillsammans med kommunen innan Påskhelgen.

Therese meddelar via mail att hon behöver ha en dialog med föreningen om hur vi tänker jobba vidare för att locka barn och ungdomar till vår kommande Triathlon bana. Återkommer.

§ 6. Lagförsäljning.
Ravelli säljs digitalt via länk. Positivt.

Styrelsen beslutar att det alltid ska anmälas till föreningen då ett lag önskar sälja produkter med ekonomiskt förtjänst som ska användas till lagets ev. deltagande i Cuper och läger. Marknadsföring ska göras på av föreningen framtagen blankett, där det tydligt syns att det är föreningen Mörbylånga GoIF som är involverad.
Mattias fixar med mall.

§ 7. Investering/renovering.
Plåttaket på garaget, Jennifer o Annette kontaktar Robin återigen för en bedömning om det är möjligt att åtgärda såsom vi tänkt.

Renoveringen av damernas duschrum kan tidigast komma igång till hösten. Annelie fortsätter undersöka vilka möjliga hantverkare som kan vara intresserade av att utföra jobbet.

§ 8. Sektioner.

Spinningen är igång sedan ett par veckor tillbaka, tre deltagare plus ledare.
Vasa-loopsspinning genomfördes söndagen den 8 mars.
Motionssektionen önskar starta upp Tabata utomhus. Vid kontroll med SV. Gymnastikförbundet har vi fått information om att det är ok att träna både ute o inne för personer över 18 år i mindre grupp.
Mindre grupp är max. 8 personer, håll avstånd och dela inte utrustning.
Deltagare som betalat terminsavgiften i höstas tränar gratis kommande termin, övriga betalar 30 kr per träningstillfälle.
Katarina administrerar upplägget.

§ 9. Covid-19.
Invänta nya direktiv.

§ 10. Anläggning.
Inget att rapportera.

§ 11. Bredband.
Mattias har fått information om att avgiften för bredband kommer att höjas from 1 juni 2021.
(125 kr/månad).

Sven undersöker till nästa möte vilket alternativ som passar föreningen bäst, Telia, Telenor kanske ytterligare något företag.

§ 12. Lärgrupper.
Viktigt att alla lärgrupper måste startas upp. Anette och Mattias reder ut där det finns problem.

§13. Medfinansiering.
Styrelsen beslutade att medfinansiera projektet Triathlon med ytterligare 15 tkr.

§ 14. Övriga frågor.
Anette o Sven undersöker kostnaden för att inköpa löparlinnen.

§ 14. Nästa möte.
Nästa möte onsdag den 14 april kl. 18.00.

Lena Petersén
sekr.

Md s kerochtrygg
Md guld 2019
Guldsponsorer
Md logga alone 200x72
Md silver 2019
Silversponsorer
Md brons 2019
Bronssponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub